GrAnt Agility

Czech open – Pravidla

Pravidla:

Soutěž jednotlivců: Pri poctu 100 nebo více zúcastnených týmu v dané velikostní kategorii postupuje do finále jednotlivcu v Jumpingu prvních 10 nejlepších týmu z každé velikostní kategorie. Pokud je počet zúčastněných týmu v dané velikostní kategorii nižší než 100, počet postupujících se snižuje proporcionálně vždy tak, že postupuje prvních 10% umístěných v Jumpingu. Těchto 10% se vypočítá z poctu startujících týmu se zaokrouhlením na celá čísla směrem nahoru.

Při poctu 100 nebo více zúčastněných týmu v dané velikostní kategorii postupuje do finále jednotlivců v Agility prvních 10 nejlepších týmu z každé velikostní kategorie. Pokud je počet zúčastněných týmu v dané velikostní kategorii nižší než 100, počet postupujících se snižuje proporcionálně vždy tak, že postupuje prvních 10% umístěných v Agility. Těchto 10% se vypočítá z poctu startujících týmu se zaokrouhlením na celá čísla směrem nahoru.

V případě, že se na kvalifikovaném místě umístí tým, který je již kvalifikován z předchozího běhu, postupuje další v poradí (kromě diskvalifikovaných týmu). Ve finále Jumpingu i Agility startuje maximálně 30 nejlepších týmu v každé velikostní kategorii.

Soutěž družstev: do soutěže družstev (Jumping + Agility) se mohou přihlásit !! TŘÍČLENNÁ NEBO ČTYŘČLENNÁ družstva z každé velikostní kategorie. Započítávají se tři nejlepší výsledky z Jumpingu a Agility.

 

Určení standardního a maximálního času:

Ve všech bězích, kromě finále jednotlivců bude standardní čas určen podle času vítěze násobeného koeficientem 1,2.

Ve finále jednotlivců agility a jumping bude standardní čas určen podle času vítěze násobeného koeficientem 1,1.

Čas se zaokrouhluje matematicky (číslo menší než 0,5 se zaokrouhlí na nulu, číslo 0,5 a větší  na 1).

Maximální čas se určí vždy jako dvojnásobek standardního času.

Bude – li vypočtený standardní čas v soutěži jednotlivců vyšší než 47 s, pak je standardní čas 47 s a maximální 94 s.

Bude – li vypočtený standardní čas v soutěži družstev vyšší než 50 s, pak je standardní čas 50 s a maximální 100 s.

 

V případě rovnosti v  celkovém umístění v součtu rozhoduje los.