GrAnt Agility

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLEMEN

napsal dne 22. 10. 2021, v kategorii Závody a akce

fitmin logo

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLEMEN V AGILITY

30.4. – 1.5. 2022

(pokud nebude možné závod pořádat bude automaticky přeložen na náhradní termín 1.-2.10.2022)

v rekreačním areálu camp Klub Lávka Skochovice http://www.lavkaskochovice.cz/

 

26. mistrovství republiky belgických ovčáků v agility,

25. mistrovství republiky šeltií v agility,

23. mistrovství republiky pudlů v agility,

20. mistrovství republiky kokršpanělů v agility,

13. mistrovství republiky malých kontinentálních španělů v agility,

9. mistrovství republiky yorkshirských teriérů v agility,

8. mistrovství republiky mudi v agility

Program:

sobota 30. dubna 2022

8,00 – 8,45 prezence

8,50 prohlídka trati

9,30 start prvního závodníka

Jumping I

Jumping II

Agility – veteráni (běh je současně prvním kolem MR plemen veteránů)

Agility I (tento běh je současně prvním kolem MR plemen)

 

 

neděle 1. května 2022

 

8,50 prohlídka trati

9,30 start prvního závodníka

Jumping III

Agility II

Jumping-veteráni (běh je současně druhým kolem MR plemen veteránů)

Jumping IV (běh určený pouze pro účastníky MR plemen – 2. kolo – finále)

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

 

Rozhodčí: Alice Boháčová a Tonda Grygar

 

Startovné: 750,- Kč (za každý tým na oba závodní dny)

450,- Kč (pro týmy, které se účastní pouze 1. a 2. kola MR plemen)

450,- Kč (pro týmy veteránů na oba závodní dny)

 

Výše uvedené startovné se pro týmy s výkonnostním průkazem vydaným KAČR, jejichž psovod není členem KAČR, zvyšuje o 100,- Kč na 1 závodní den. Bankovní účet pro úhradu startovného je 1508266103/0800, k platbě uveďte prosím variabilní symbol 2022. Startovné je z důvodu vysokých nákladů na organizaci závodů nevratné.

 

Podmínky účasti dle řádů Klubu agility České republiky, pes starší 18 měsíců, výkonnostní průkaz a platné očkování dle předpisů. Každý závodník se účastní závodu na svou odpovědnost a riziko, zodpovídá za škody způsobené svým psem a je povinen se řídit pokyny pořadatele a provozovatele areálu, platným soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat.

 

Vyhodnocení:

Vyhlašování soutěže jednotlivců bude ve třech kategoriích (XS+SA, MA, ML+LA). Soutěž jednotlivců 1 – vyhodnocují se první tři místa v součtu sobotních běhů: Jumping I + Jumping II. Soutěž jednotlivců 2 – vyhodnocují se první tři místa v součtu nedělních běhů: Jumping III + Agility II.

Mistrovství republiky plemen – součet běhů Agility I sobota + Jumping IV neděle. Vyhodnocují se první 4 místa v každé velikostní kategorii (dle informací k jednotlivým plemenům).

Nejlepší veterán mistrovství republiky plemen – sčítají se výsledky sobotního Agility veteránů a nedělního Jumpingu veteránů. Nejlepší veterán plemene obdrží titul. Účast veteránů v mistrovstvích – MR jednotlivých plemen se

mohou zúčastnit i zástupci daného plemene, kteří dosáhli věku 8 let. Poběží svoji trať s maximálně osmnácti překážkami. Houpačka nebude použita. Skokové překážky, kruh, šikmá stěna a skok daleký jim budou sniženy.

Bližší informace k MR jednotlivých plemen

MR belgických ovčáků: Zúčastnit se mohou týmy, kde pes je zástupcem plemene belgický ovčák Malinois, Tervueren, Laekenois, nebo Groenendael, ať už s průkazem původu či bez něj. Soutěž je otevřena pro velikostní kategorii Large.

MR sheltií: Zúčastnit se mohou týmy s průkazem původu, či bez něj. Soutěž je otevřena pro velikostní kategorii Small, Medium a MLarge.

MR pudlů je otevřeno pro týmy, jejichž pes je pudlem s průkazem původu či bez něj. Soutěž je otevřena pro velikostní kategorii Small, Medium a Large.

MR kokršpanělů je soutěží pro týmy se psy plemene anglický kokršpaněl nebo americký kokršpaněl. Soutěž je otevřena pro velikostní kategorii Small a Medium. Zúčastnit se mohou kokršpanělé s průkazem původu, či bez něj. Dále bude vyhlášen nejlepší anglický kokršpaněl s průkazem původu a nejlepší americký kokršpaněl s průkazem původu.

MR malých kontinentálních španělů je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu, či bez něj. Soutěž je otevřena pro velikostní kategorii Small a XSmall. V případě účasti více jak 10-ti týmů v každé velikostní kategorii, se bude vyhlašovat, každá velikostní kategorie zvlášť.

MR yorkshirských teriérů je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu, či bez něj. Zúčastnit se mohou psi s dlouhou i ostříhanou srstí. Soutěž je otevřena pro velikostní kategorii Small a XSmall. V případě účasti více jak 10-ti týmů v každé velikostní kategorii, se bude vyhlašovat, každá velikostní kategorie zvlášť.

MR mudi je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu, či bez něj. Soutěž je otevřena pro velikostní kategorii Medium a MLarge.

 

Přihlašování přes KA ČR.

V první i druhé fázi přihlašování, od data zveřejnění na stránkách KA ČR do 28. února 2022 budou akceptovány pouze dvoudenní přihlášky týmů, v nichž je pes zástupcem někerého z plemen, jejichž mistrovství je zařazeno do programu závodů. Nebude-li do konce února naplněna kapacita závodů, budou jako další v pořadí akceptovány přihlášky psovodů, kteří již s alespoň

jedním svým psem přihlášeni jsou (tedy se psem plemene, jehož mistrovství se na závodech vyhlašuje) a mají zájem přihlásit se s dalším svým psem, který však nepatří k žádnému z uvedených plemen. Umožní-li to kapacita závodů, budou v konečné třetí fázi přihlašování akceptovány ostatní přihlášky.

Přihláška může být akceptována pouze po úhradě startovného. Právo rozhodnout o akceptaci přihlášky má ve smyslu bodu 2.1.1 Soutěžního řádu KAČR výlučně pořadatel. Každý závodník je povinen si před závody zkontrolovat svoje údaje na stránkách KA ČR. Pro veškeré změny, dotazy a informace použivejte E-mail: grantagility@seznam.cz. Účastníci závodů mohou využít možnosti stravování a ubytování přímo v areálu.

 

 

fitmin logo