GrAnt Agility

OK Noční hrátky – pravidla

napsal dne 17. 5. 2021, v kategorii Závody a akce

Podrobné informace o jednotlivých závodech

 

Do finále paralelního závodu jednotlivců je nasazeno 16 týmů v každé kategorii podle nejrychlejších dosažených koeficientů zaběhnutých v některém ze dvou pátečních Jumpingů. Sobotní finále o 16-ti týmech v každé kategorii se běží systémem vyřazovacích běhů (1. nejrychlejší s 16., 2. s 15. atd.).

 

Do soutěže družstev se může přihlásit jakákoli trojice nebo čtveřice se psy bez ohledu na kategorii (Large, Small či Medium). V případě postupu do finále startují za družstvo ve štafetě pouze tři nejlepší z družstva. Ve finále startuje deset nejlepších trojic v opačném pořadí. Členové družstva musí do sobotní finálové štafety nastoupit v jednotných dresech (tričkách).

 

Čtvrtý člen družstva ze tří, které uspěly ve finále, nastupuje s družstvem na vyhlášení vítězů. Tým, který není členem žádného družstva, může startovat v pátečním Jumpingu jako jednotlivec. Kompletní složení družstva je nutno nahlásit do skončení prezence.

 

Do soutěže dvojic se může přihlásit jakákoli dvojice se dvěma psy bez ohledu na kategorii Large, Small či Medium. Ve finále startuje deset nejlepších dvojic v opačném pořadí. Členové dvojice musí do sobotní finálové štafety nastoupit v jednotných dresech (tričkách). Tým, který nemá žádnou dvojici, může startovat v pátečním Jumpingu jako jednotlivec. Kompletní složení dvojic je nutno nahlásit do skončení prezence.

 

Do soutěže klubů (států) jsou přihlášeni automaticky všichni účastníci Nočních hrátek. Minimální počet týmů v soutěži klubů jsou čtyři, maximální počet není omezen. Týmy musí být prokazatelně z jednoho klubu, oblastní skupiny agility/uvedené na stránkách KA ČR/nebo státu/v případě zahraničních účastníků se mohou také spojit týmy z různých států např. PL, SK, CH a dalších.

Týmy, které nemohou vytvořit klub s minimálním počtem závodníků, startují jako „Sešlost Nočních hrátek“. Není možné startovat například podle bydliště, Praha, Chodsko atd. Zahraniční účastníci startují za svůj klub, pokud jsou čtyři nebo startují dohromady za svůj stát. Z pátečního Agility získávají kluby body následujícím způsobem: poslední doběhnuvší závodník ve výsledkové listině má 1 bod, závodník před ním 2 body, závodník před ním 3 body, atd., vzestupně celou výsledkovou listinou. Navíc získá třetí závodník v celkovém pořadí +3 body, druhý závodník +5 bodů, první závodník +10 bodů. Sčítají se body všech členů klubu, přičemž za každého diskvalifikovaného člena klubu se odečítá 5 bodů. Do finále postupuje 10 nejlepších klubů s kladnými body, kteří se na parkuru mezi sebou utkají v agility DOMINU, kde musí uskutečnit minimálně 6 výměn/7 sekvencí. Pokud je za klub přihlášen jeden psovod s více psy, musí v DOMINU běžet minimálně čtyři týmy! /např. 2 psovodi se 4 psy mohou tvořit klub, ale musí ve finále startovat se všemi čtyřmi psy/.

 

Hra – Charlieho běh je charitativní neoficiální Jumping, kdy může startovat kdokoli s jakýmkoli psem (startující na NH i nestartující, jeden pes může startovat i s více psovody, pes musí být vždy starší 18 měsíců) za dobrovolné startovné, minimálně 20.- Kč. Není možné startovat s vlastním psem! O vítězi rozhodne nejen výkon, ale také hodnota darované částky (startovného). Celkové pořadí bude určeno součtem umístění ve výsledkové listině Jumpingu a umístění dle věnované částky. Prezence a zaplacení proběhne na parkuru B/jumping/ zhruba hodinu před startem. Bude se běhat ve třech kategoriích –  Large, Medium, Small. Pokud se běhu zúčastní veterán, musí běžet ve své naměřené kategorii.

 

Do soutěže plemen – Agility nastupují všechna plemena, výsledky budou vyhodnoceny pro každé plemeno zvlášť. Psi bez průkazu původu startují v kategorii s kříženci. V každé velikostní kategorii běží vždy dané plemeno mezi sebou.

 

soutěži fen proti psům mohou startovat psi a feny všech plemen. Vyhodnocena bude nejlepší fena a pes v každé velikostní kategorii. Celkovým vítězem se stanou psi nebo feny podle bodovacího systému z umístění ve výsledkové listině. Vyhodnocen bude i absolutní vítěz. Vyhodnoceni budou i lepší feny nebo psi jako celek.

 

Do soutěže – podle roku narození nastupují všichni psi a feny všech plemen podle roku svého narození. V každé velikostní kategorii běží vždy ročník mezi sebou. Vyhodnocen bude vždy nejlepší tým pro každý rok.

 

Hra – Běh pro starší psy jsou dva jumpingové běhy zhruba o 15 překážkách, kterých se mohou zúčastnit starší psi, kteří na Nočních hrátkách neběhají v oficiálních soutěžích. Bez ohledu na velikost psa si psovod sám zvolí výšku skokových překážek a skoku dalekého. Hra je určena pro radost starších psů a bude oceněna upomínkovou cenou při vyhlašování v neděli. Kruh ani látkový tunel nebudou v tomto závodě použity.

 

Hra – Soutěž náhodných sešlostí - je tříkolová soutěž zařazena na páteční večer. Bude probíhat na terase během večerního hudebního programu. Pro přihlášení potřebujete pouze přijít v pátek večer na terasu a domluvit se s kamarády na vytvoření družstva. Družstvo si zvolí krátký vystihující název a jednu zodpovědnou osobu jako kapitána. Počet lidí v družstvu je libovolný, je tvořen účastníky NH nebo jejich rodinnými příslušníky. Smyslem je, aby všichni kdo přijdou, byli rozděleni do tří družstev (maximální počet). Obsah jednotlivých kol není dopředu znám, aby nedošlo k taktizování. Cílem je dosáhnout co nejvíce bodů, které slouží, ale jen k tomu se pobavit a užít si legraci.

 

Hra – Karnevalový rej – je doprovodná akce, běh či scénka pro pobavení ostatních. Každý ze zájemců o tuto hru (ať už jednotlivec, dvojice či libovolný počet) se prezentuje na začátku hry, kdy představí svoji masku a předvede nějakou činnost, běh po předem připraveném krátkém parkuru či scénku, která bude charakterizovat přestrojení. Veškerá prezentace masky po celou dobu slouží jen k tomu zaujmout a pobavit ostatní. Každá maska se může předvést pouze jednou.

Při večerním vyhlášení bude vyhodnoceno 10 nejlepších účastníků, kteří zaujali svou maskou a zároveň dokázali ostatní pobavit. Rozhodovat budeme mi všichni (včetně náhodných diváků) v tajném hlasování. Speciální ceny pro tuto hru nebude možné získat v jiných soutěžích NH 2021.

 

Tombola – během soboty si budete moci zakoupit lístky do tradiční tomboly, která bude vrcholit večer mezi běhy – zpravidla mezi finálovým během jednotlivců a Dominem.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 

Každý závodník je povinen si před prezencí (bude vyvěšena provizorní startovní listina) zkontrolovat veškeré údaje o sobě (svoje jméno, jméno psa, plemeno, klub, hlavně správnou kategorii, doplnit družstvo, dvojici,…) a následně při prezenci nahlásit všechny opravy. Za neopravné údaje nese odpovědnost závodník.

Každý závodník je povinen nastoupit včas na start svého závodu (popřípadě, pokud startuje s více psy, se může domluvit se zapisovateli na parkuru B, kdy poběží). Pokud tak neučiní, je pořadatel oprávněn jeho start odmítnout. Na parkuru A se pořadí startujících nemění.

Ceny a poháry pro vítězné týmy budou vždy předány pouze osobně tomu psovodovi, kterému náleží (nikomu jinému!). Pokud se psovod nedostaví na vyhlášení výsledků, nebude mu cena předána.

Lístky na čtvrteční večeři budou vydávány v 18.00 hodin na začátku prezence.

Při nedělním odjezdu platí vyklizení ubytování bez omezení – pokud nebudete včas upozorněni recepcí na změnu.