GrAnt Agility

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY PLEMEN 2021

napsal dne 1. 2. 2021, v kategorii Závody a akce

fitmin logo

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLEMEN V AGILITY

 

Závod přeložen na náhradní termín 2.-3.10.2021

 

v rekreačním areálu camp Klub Lávka Skochovice

http://www.lavkaskochovice.cz/

25. mistrovství republiky belgických ovčáků v agility,

24. mistrovství republiky šeltií v agility,

22. mistrovství republiky pudlů v agility,

19. mistrovství republiky kokršpanělů v agility,

12. mistrovství republiky malých kontinentálních španělů v agility,

8. mistrovství republiky yorkshirských teriérů v agility,

7. mistrovství republiky mudi v agility


Program:     

sobota 2. října 2021

8,00 – 8,45 prezence

8,50 prohlídka trati

9,30 start prvního závodníka

Jumping I

Jumping II

Agility – veteráni (běh je současně prvním kolem MR plemen veteránů)

Agility I (tento běh je současně prvním kolem MR plemen)

 

neděle 3. října 2021

8,50  prohlídka trati

9,30  start prvního závodníka

Jumping III

Agility II

Jumping-veteráni (běh je současně druhým kolem MR plemen veteránů)

Jumping IV (běh určený pouze pro účastníky MR plemen –   2. kolo – finále)

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

 

Rozhodčí:     Jūratė Miliūnaitė (LT) a  Alice Boháčová (Antonín Grygar)

 

Startovné:    680,-  Kč (za prvního psa na oba závodní dny)

560,-  Kč (za každého dalšího psa téhož psovoda na oba závodní dny)

560,-  Kč (za prvního psa na jeden závodní den)

560,-  Kč (za každého dalšího psa na jeden závodní den)

380,-  Kč (pro týmy, které se účastní pouze 1. a 2. kola MR plemen)

380,- Kč (pro veterány na oba dny, ať už se účastní MR plemen či nikoliv)

 

Výše uvedené startovné se pro týmy s výkonnostním průkazem vydaným KAČR, jejichž psovod není členem KAČR, zvyšuje o 100,- Kč na 1 závodní den. Bankovní účet pro úhradu startovného je 1508266103/0800, k platbě uveďte prosím variabilní symbol 2425421. Startovné je z důvodu vysokých nákladů na organizaci závodů nevratné.

 

Podmínky účasti dle řádů Klubu agility České republiky, pes starší 18 měsíců, výkonnostní průkaz a platné očkování dle předpisů. Každý závodník se účastní závodu na svou odpovědnost a riziko, zodpovídá za škody způsobené svým psem a je povinen se řídit pokyny pořadatele a provozovatele haly, platným soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat.

 

Vyhodnocení:

Vyhlašování bude ve třech kategoriích (XS+SA, MA, ML+LA)

Soutěž jednotlivců 1
vyhodnocují se první tři místa v součtu sobotních běhů: Jumping I + Jumping II

Soutěž jednotlivců 2
vyhodnocují se první tři místa v součtu nedělních běhů: Jumping III + Agility II

Mistrovství republiky plemen - součet běhů Agility I sobota + Jumping IV neděle. Vyhodnocují se první 4 místa v každé velikostní kategorii.

Nejlepší veterán mistrovství republiky plemen – sčítají se výsledky sobotního Agility veteránů a nedělního Jumpingu veteránů, nejlepší veterán plemene (bez ohledu na velikostní kategorii) obdrží titul. Všichni veteráni budou oceněni drobnou pozorností.  Účast veteránů v mistrovstvích – MR jednotlivých plemen se mohou zúčastnit i zástupci daného plemene, kteří dosáhli věku 7 let. Poběží svoji trať s maximálně osmnácti překážkami. Skokové překážky, kruh, šikmá stěna a skok daleký jim budou sniženy.

Bližší informace k MR jednotlivých plemen

MR belgických ovčáků: Zúčastnit se mohou být týmy, kde pes je zástupcem plemene belgický ovčák Malinois, belgický ovčák Tervueren, belgický ovčák Laekenois, nebo belgický ovčák Groenendael, ať už  s průkazem původu či bez něj.

MR sheltií: Zúčastnit se mohou týmy, ve kterých je pes na základě platného průkazu původu zástupcem plemene sheltie. Soutěž je otevřena pro každou velikostní kategorii zvlášť.

MR pudlů je otevřeno pro týmy, jejichž pes je pudlem s průkazem původu či bez něj. Soutěž probíhá v každé velikostní kategorii zvlášť. Mistrovství republiky pudlů se koná pod záštitou Klubu chovatelů pudlů Praha.

MR kokršpanělů je soutěží pro týmy se psy plemene anglický kokršpaněl nebo americký kokršpaněl, která se vyhodnocuje zvlášť v každé velikostní kategorii.  Zúčastnit se mohou kokršpanělé s průkazem původu, stejně tak bez něj. Dále bude vyhlášen nejlepší anglický kokršpaněl s průkazem původu a nejlepší americký kokršpaněl s průkazem původu.

MR malých kontinentálních španělů je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu i bez něj.

MR yorkshirských terié je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu i bez něj. Zúčastnit se mohou psi s dlouhou i ostříhanou srstí.

MR mudi je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu i bez něj.

Přihlašování přes KA ČR.

V první i druhé fázi přihlašování, od data zveřejnění na stránkách KA ČR do 28. února 2021 budou akceptovány pouze dvoudenní přihlášky týmů, v nichž je pes zástupcem někerého z plemen, jejichž mistrovství je zařazeno do programu závodů. Nebude-li do konce února naplněna kapacita závodů, budou jako další v pořadí akceptovány přihlášky psovodů, kteří již s alespoň jedním svým psem přihlášeni jsou (tedy se psem plemene, jehož mistrovství se na závodech vyhlašuje) a mají zájem přihlásit se s dalším svým psem, který však nepatří k žádnému z uvedených plemen. Umožní-li to kapacita závodů, budou v konečné třetí fázi přihlašování akceptovány ostatní přihlášky.

Přihláška může být akceptována pouze po úhradě startovného. Právo rozhodnout o akceptaci přihlášky má  ve smyslu bodu 2.1.1 Soutěžního řádu KAČR výlučně pořadatel. Každý závodník je povinen si před závody zkontrolovat svoje údaje na stránkách KA ČR. Pro veškeré změny, dotazy a informace použivejte E-mail: grantagility@seznam.cz  Účastníci závodů mohou využít možnosti stravování přímo v areálu. Protest je možné podat po složení zálohy 500 Kč, jeho podání a vyřízení se řídí platnými normativy KAČR.

 

 

fitmin logo