GrAnt Agility

Svatomartinský závod družstev

napsal dne 18. 5. 2019, v kategorii Závody a akce

Ačkoli je to závod družstev , jde v podstatě o dvoje Agility zkoušky s Jumpingem z kterých se podle předem stanovených bodů vyhodnotí 10 nejlepších družstev.
Družstva si vytvoříte sami a nahlásíte při prezenci. Přihlašování na stránkách KA ČR je již zahájeno.
Po závodě bude v areálu tradiční svatomartinská zábava s hudbou a tancem na kterou jste též všichni srdečně zváni.
Těšíme se na vás!
Tonda Grygar

SVATOMARTINSKÝ ZÁVOD DRUŽSTEV

9. listopadu 2019

Jezdecké centrum Královický dvůr

Zveme vás srdečně na závody agility, které pod názvem “Svatomartinský závod družstev” uspořádáme dne 9.11.2019 v jezdeckém centru Královický dvůr. Podrobnější informace o místě konání: www.kralovickydvur.cz GPS souřadnice: 50.2630539 , 14.0569333 E.

 

Rozhodčí: Antonín Grygar

 

Program závodů:

 

8,00 – 9,00 prezence účastníků

9,00 – prohlídka prvního parkuru

Zkoušky agility A3 (M/L/S), A2 (S/M/L),A1 (L/S/M)

 

Jumping open (M/L/S)

 

Zkoušky agility A3 (S/M/L), A2 (L/S/M), A1 (M/L/S)

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodů

 

Startovné:

420,-Kč/tým – první pes

320,- Kč – každý další pes startující s tímtéž psovodem.

Toto startovné platí pro členy KAČR a pro zahraniční účastníky.  Startovné pro týmy závodící s výkonnostním průkazem vydaným KAČR, jejichž psovod není členem KAČR se navyšuje o 100,- Kč/tým.

Startovné je splatné na účet č. 1508266103/0800, do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno a číslo VP. Doklad o zaplacení není třeba zasílat. Startovné je nevratné z důvodu vysokých nákladů na uspořádání akce. Veškeré otázky týkající se našich závodů agility zodpovíme emailem – grantagility@seznam.cz .

Ceny: Bude oceněno nejlepších deset družstev formou výběru z cen.

Přihlášky: přes stránky KA ČR. Přijímány budou pouze přihlášky s platbou do naplnění stavu.

Složení družstev: Soutěž družstev Svatomartinských závodů agility je otevřena pro čtyřčlenná družstva, jejichž složení nahlásí členové družstva pořadateli při prezenci před zahájením závodů. Pravidla nijak neomezují složení družstva, pokud jde o velikostní kategorie týmů, které jsou jeho členy – družstva jsou smíšená a jejich výsledky se vyhodnocují společně pouze body dosaženými v jednotlivých bězích.

Složení družstva je limitováno poněkud netradičním způsobem, ve kterém může hrát podstatnou roli i pohlaví psovoda. Pro úspěšné zařazení do soutěže družstev Svatomartinských závodů agility musí každé družstvo splnit tyto podmínky:

1) počet členů družstva musí být 4 (tříčlenná s handycapem),
2) složení družstva musí umožnit vybrat z jeho členů trojici, která reprezentuje všechny výkonnostní třídy podle platného řádu agility, tedy trojice, ve které má každý tým jinou výkonnostní třídu ( A1, A2, A3 ).
3) pokud má družstvo alespoň jeden tým, jehož psovod je mužského pohlaví, získává při hodnocení bonusové body.

Přihlášené týmy, které nebudou členy žádného družstva se mohou závodů zúčastnit a startovat v jednotlivých bězích, jejich výsledky však nebudou vyhodnoceny v soutěži družstev.

INFORMACE K PREZENCI:

Družstva nahlásit při prezenci.

Družstva musí být čtyřčlenná.

Družstva mohou být smíšená ze všech velikostních kategorií.

Družstvo musí obsahovat výkonnostní třídu 1,2,3. Čtvrtý člen s jakoukoli výk,tř.

Družstvo musí mít jednoho člena mužského pohlaví.

Pokud nemáte čtyřčlenné družstvo, startujete tří a za čtvrtého máte v každém běhu ztrátové body za diskvalifikaci (3 x -5 bodů =  -15 bodů).

Pokud nemáte postupku 1,2,3, můžete složit libovolné družstvo a za tento handycap vám bude na konci odečteno  -15 bodů.

Pokud nemáte jednoho člena mužského pohlaví, můžete startovat bez nároku na bodový bonus.

Informace k bodovému hodnocení družstev: Družstvo sbírá body z výsledků jednotlivých členů družstva ve všech bězích závodu. Soutěž neobsahuje žádné štafety ani finále, takže v jednom družstvu může být psovod s více psy. Před zahájením závodu budou účastníci seznámeni s bodovým ohodnocením výsledků v jednotlivých bězích, stejně tak s hodnotou záporného bodového ohodnocení za každou diskvalifikaci či neúčast v daném běhu a s hodnotou bodového bonusu, kterým budou zvýhodněny týmy, jejichž psovod je muž.

Bodový zisk družstev v jednotlivých bězích a vývoj průběžného pořadí bude v průběhu závodního dne průběžně zveřejňován. Konečné pořadí družstev bude určeno podle počtu získaných bodů všech čtyřech jeho členů ve všech bězích závodu

INFORMACE K BODOVÉMU HODNOCENÍ:

Z každého běhu (2x zkouška + jumping) získává každý jednotlivec (plusové či mínusové) body pro své družstvo následujícím způsobem. 

-        poslední doběhnuvší závodník ve výsledkové listině má 1 bod.

-        závodník před ním 2 body.

-        závodník před ním 3 body, atd., vzestupně celou výsledkovou listinou.

-        navíc získá třetí závodník v celkovém pořadí +3 body.

-        druhý závodník +5 bodů.

-        první závodník +10 bodů.

Sčítají se body všech členů družstva, přičemž za každého diskvalifikovaného člena v každém běhu se odečítá 5 bodů.

V konečném hodnocení se družstvům s handycapem odečtou jednorázové body.

-        Za nestartujícího čtvrtého člena: -15 bodů.

-        Za nedodržení složení výkonnostních tříd 1,2,3: -15 bodů.

Za dodržení pravidla mít jednoho člena mužského pohlaví bude tomuto členu ke každému doběhnuvšímu běhu automaticky připsán bonus  + 5 bodů.

Družstvo s nárokem na cenu se musí umístit z jakýmkoliv počtem kladných bodů.