GrAnt Agility

Svatomartinské závody

napsal dne 4. 4. 2018, v kategorii Závody a akce

SVATOMARTINSKÝ ZÁVOD DRUŽSTEV

10. listopadu 2018

Jezdecké centrum Královický dvůr

 nowe_logo

 

Zveme vás srdečně na závody agility, které pod názvem “Svatomartinský závod družstev” uspořádáme dne 10.11.2018 v jezdeckém centru Královický dvůr.

Podrobnější informace o místě konání: www.kralovickydvur.cz

GPS souřadnice: 50.2630539 N, 14.0569333 E.

 

Rozhodčí: Tomáš Glabazňa a Tonda Grygar

 

Program závodů:

 

8,00 – 9,00 prezence účastníků

9,00 – prohlídka prvního parkuru Zkoušky agility (Tonda Grygar)

A3 (Medium,Large,Small) A2 (Small,Medium, Large)

A1 (Large, Medium, Small)

 

Jumping open (Tonda Grygar)

(Medium, Large, Small)

 

Zkoušky agility (Tomáš Glabazňa)

A3 (Small, Medium, Large)

A2 (Large, Small, Medium)

A1 (Medium, Large, Small)

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodů

 

Startovné:

 

420,-Kč/tým – první pes

320,- Kč – každý další pes startující s tímtéž psovodem.

Toto startovné platí pro členy KAČR a pro zahraniční účastníky. Startovné pro týmy závodící s výkonnostním průkazem vydaným KAČR, jejichž psovod není členem KAČR se navyšuje o 100,- Kč/tým.

Startovné je splatné na účet č. 1508266103/0800, do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno a číslo VP. Doklad o zaplacení není třeba zasílat. Startovné je nevratné z důvodu vysokých nákladů na uspořádání akce. Veškeré otázky týkající se našich závodů agility zodpovíme emailem – grantagility@seznam.cz .

 

Ceny: Bude oceněno nejlepších deset družstev formou výběru z cen.

Přihlášky: elektronicky na stránkách http://www.agility.cool . Přijato bude prvních 80 přihlášek jednotlivých týmů se zaplaceným startovným. Z tohoto počtu přihlášených týmů bude tedy do soutěže zařazeno nejvýše 20 družstev.

 

Složení družstev: Soutěž družstev Svatomartinských závodů agility je otevřena pro čtyřčlenná družstva, jejichž složení nahlásí členové družstva pořadateli při prezenci před zahájením závodů. Pravidla nijak neomezují složení družstva, pokud jde o velikostní kategorie týmů, které jsou jeho členy – družstva jsou smíšená a jejich výsledky se vyhodnocují společně pouze body dosaženými v jednotlivých bězích.

 

Složení družstva je limitováno poněkud netradičním způsobem, ve kterém může hrát podstatnou roli i pohlaví psovoda. Pro úspěšné zařazení do soutěže družstev Svatomartinských závodů agility musí každé družstvo splnit tyto podmínky:

1) počet členů družstva musí být 4 (nepřipouští se družstva tříčlenná), 2) složení družstva musí umožnit vybrat z jeho členů trojici, která reprezentuje všechny výkonnostní třídy podle platného řádu agility, tedy trojice, ve které má každý tým jinou výkonnostní třídu ( A1, A2, A3 ). 3) pokud má družstvo alespoň jeden tým, jehož psovod je mužského pohlaví, získává při hodnocení bonusové body.

 

Přihlášené týmy, které nebudou členy žádného družstva se mohou závodů zúčastnit a startovat v jednotlivých bězích, jejich výsledky však nebudou vyhodnoceny v soutěži družstev.

 

Informace k bodovému hodnocení družstev: Družstvo sbírá body z výsledků jednotlivých členů družstva ve všech bězích závodu. Soutěž neobsahuje žádné štafety ani finále, takže v jednom družstvu může být psovod s více psy. Před zahájením závodu budou účastníci seznámeni s bodovým ohodnocením výsledků v jednotlivých bězích, stejně tak s hodnotou záporného bodového ohodnocení za každou diskvalifikaci či neúčast v daném běhu a s hodnotou bodového bonusu, kterým budou zvýhodněny týmy, jejichž psovod je muž.

Bodový zisk družstev v jednotlivých bězích a vývoj průběžného pořadí bude v průběhu závodního dne průběžně zveřejňován. Konečné pořadí družstev bude určeno podle počtu získaných bodů všech čtyřech jeho členů ve všech bězích závodu.