GrAnt Agility

NH více informací

napsal dne 28. 2. 2018, v kategorii Závody a akce

XXIV. ROČNÍK

AGILITY VÍKEND

OK

”NOČNÍ HRÁTKY ”

24. – 26. 8. 2018

Podrobné informace o jednotlivých závodech

 

Do finále paralelního závodu jednotlivců je nasazeno 16 týmů v každé kategorii podle nejrychlejších dosažených koeficientů zaběhnutých v některém ze dvou pátečních Jumpingů. Sobotní finále o 16-ti týmech v každé kategorii se běží systémem vyřazovacích běhů (1. nejrychlejší s 16., 2. s 15. atd.).

 

Do soutěže družstev se může přihlásit jakákoli trojice nebo čtveřice se psy bez ohledu na kategorii (Large, Small či Medium). V případě postupu do finále startují za družstvo ve štafetě pouze tři nejlepší z družstva. Ve finále startuje deset nejlepších trojic v opačném pořadí. Členové družstva musí do sobotní finálové štafety nastoupit v jednotných dresech (tričkách). Čtvrtý člen družstva ze tří, které uspěly ve finále, nastupuje s družstvem na vyhlášení vítězů. Tým, který není členem žádného družstva, může startovat v pátečním Jumpingu jako jednotlivec. Kompletní složení družstva je nutno nahlásit do skončení prezence.

 

Do soutěže dvojic se může přihlásit jakákoli dvojice se dvěma psy bez ohledu na kategorii Large, Small či Medium. Ve finále startuje deset nejlepších dvojic v opačném pořadí. Členové dvojice musí do sobotní finálové štafety nastoupit v jednotných dresech (tričkách). Tým, který nemá žádnou dvojici, může startovat v pátečním Jumpingu jako jednotlivec. Kompletní složení dvojic je nutno nahlásit do skončení prezence.

 

Do soutěže klubů (států) jsou přihlášeni automaticky všichni účastníci Nočních hrátek. Minimální počet týmů v soutěži klubů jsou čtyři, maximální počet není omezen. Týmy musí být prokazatelně z jednoho klubu, oblastní skupiny agility/uvedené na stránkách KA ČR/nebo státu/v případě zahraničních účastníků/ Týmy, které nemohou vytvořit klub s minimálním počtem závodníků, startují jako „Sešlost Nočních hrátek“. Není možné startovat například podle bydliště, Praha, Chodsko atd. Zahraniční účastníci startují za svůj klub, pokud jsou čtyři nebo startují dohromady za svůj stát. Z pátečního Agility získávají kluby body následujícím způsobem: poslední doběhnuvší závodník ve výsledkové listině má 1 bod, závodník před ním 2 body, závodník před ním 3 body, atd., vzestupně celou výsledkovou listinou. Navíc získá třetí závodník v celkovém pořadí +3 body, druhý závodník +5 bodů, první závodník +10 bodů. Sčítají se body všech členů klubu, přičemž za každého diskvalifikovaného člena klubu se odečítá 5 bodů. Do finále postupuje 10 nejlepších klubů s kladnými body, kteří se na parkuru mezi sebou utkají v agility DOMINU, kde musí uskutečnit minimálně 6 výměn/7 sekvencí. Pokud je za klub přihlášen  jeden psovod s více psy, musí v DOMINU běžet minimálně čtyři týmy! /např. 2 psovodi se 4 psy mohou tvořit klub, ale musí ve finále startovat se všemi čtyřmi psy/.

 

Do soutěže klubů bez psů jsou přihlášeni automaticky všechny kluby a státy, které mají minimální počet 5 lidí. Tato soutěž je pro kluby nepovinná a bude pořádána po skončení Domina na terase jen v případě vhodného času a zájmu.

      

Hra – Charlieho běh je charitativní neoficiální Jumping, kdy může startovat kdokoli s jakýmkoli psem (startující na NH i nestartující, jeden pes může startovat i s více psovody, pes musí být vždy starší 18 měsíců) za dobrovolné startovné ( min. 20.- Kč). Není možné startovat s vlastním psem! O vítězi rozhodne nejen výkon, ale také hodnota darované částky (startovného). Celkové pořadí bude určeno součtem umístění ve výsledkové listině Jumpingu a umístění dle věnované částky. Prezence a zaplacení proběhne na parkuru B/jumping/ zhruba hodinu před startem. Bude se běhat ve třech kategoriích –  Large,  Medium, Small.

 

Do soutěže plemen – Agility nastupují všechna plemena, výsledky budou vyhodnoceny pro každé plemeno zvlášť. Psi bez průkazu původu startují v kategorii s kříženci. V každé velikostní kategorii běží vždy dané plemeno mezi sebou.

 

soutěži fen proti psům mohou startovat psi a feny všech plemen. Vyhodnocena bude nejlepší fena a pes v každé velikostní kategorii. Celkovým vítězem se stanou psi nebo feny podle bodovacího systému z umístění ve výsledkové listině. Vyhodnocen bude i absolutní vítěz. Vyhodnoceni budou i lepší feny nebo psi jako celek.

 

Do soutěže – podle roku narození nastupují všichni psi a feny všech plemen podle roku svého narození. V každé velikostní kategorii běží vždy ročník mezi sebou. Vyhodnocen bude vždy nejlepší tým pro každý rok.

 

Soutěž – Běh pro veterány je oficiální běh, kterého se mohou zúčastnit psi od 8 let věku (kategorie Large), resp. od 9 let věku (kategorie Medium a Small), avšak pouze v  případě, pokud jsou zařazeni ve VP do kategorie veteránů. Soutěž veteránů se skládá z Agility a 2 Jumpingů a bude vyhodnocena upomínkovou cenou při vyhlašování v neděli. Překážky budou mít regulovanou výšku – skokové překážky a skok daleký pro Small 20 cm, Medium 30 cm, Large 40 cm. Šikmá stěna s výškou méně než 1,7 m pro všechny kategorie. Houpačka a kruh nebudou v tomto závodě použity.

 

Hra – Karnevalový běh je štafeta dvojic v karnevalových maskách, do které se může přihlásit jakákoli dvojice se dvěma psy. Členové dvojice musí běžet v maskách, kterých se prezentují/oblečení, boty apod. Nemusí běžet s doplňky typu např. kárka apod. Bez převlečení není možné se soutěže zúčastnit. Dvojice může být složena z různých masek, nemusí být dodrženy dvojice z přehlídky masek. Každá maska může běžet pouze jednou. Je dovoleno i libovolné ustrojení pro psy, ale s ohledem na bezpečnost, štafetu musí běžet bez ustrojení. Tým, který nemá žádnou dvojici, může vytvořit dvojici s týmem, který již běžel, ale nebude vyhodnocen v konečném pořadí. Kompletní složení dvojic a název převlečení je nutno nahlásit při prezenci na tento běh. Při večerním vyhlášení bude také vyhodnoceno 5 nejlepších masek, o kterých rozhodnou diváci v tajném hlasování.

 

         Tombola – během soboty si budete moci zakoupit lístky do tradiční tomboly, která bude vrcholit večer mezi běhy – zpravidla mezi finále dvojic a finále jednotlivců.

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 

Každý závodník je povinen si před prezencí (bude vyvěšena provizorní startovní listina) zkontrolovat veškeré údaje o sobě (svoje jméno, jméno psa, plemeno, klub, hlavně správnou kategorii, doplnit družstvo, dvojici,…) a následně při prezenci nahlásit všechny opravy. Za neopravné údaje nese odpovědnost závodník.

 

Každý závodník je povinen nastoupit včas na start svého závodu (popřípadě, pokud startuje s více psy, se může domluvit se zapisovateli, kdy poběží). Pokud tak neučiní, je pořadatel oprávněn jeho start odmítnout.

 

         Ceny a poháry pro vítězné týmy budou vždy předány pouze osobně tomu psovodovi, kterému náleží (nikomu jinému!). Pokud se psovod nedostaví na vyhlášení výsledků, nebude mu cena předána.

Těšíme se na Vás:-)