GrAnt Agility

MR PLEMEN

napsal dne 19. 9. 2017, v kategorii Závody a akce

nutrican_p349MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLEMEN V AGILITY

28. a 29. dubna. 2018

 

v rekreačním areálu camp Klub Lávka Skochovice http://www.lavkaskochovice.cz/

 

22. mistrovství republiky belgických ovčáků v agility,

21. mistrovství republiky šeltií v agility,

19. mistrovství republiky pudlů v agility,

16. mistrovství republiky kokršpanělů v agility,

9. mistrovství republiky malých kontinentálních španělů v agility,

5. mistrovství republiky yorkshirských teriérů v agility.

4. mistrovství republiky mudi v agility

 

Program:

sobota 28. dubna 2018

8,00 – 8,45 prezence

8,45 prohlídka trati

9,30 start prvního závodníka

Jumping I

Jumping II

Agility – veteráni (běh je současně prvním kolem MR plemen veteránů)

Agility I (tento běh je současně prvním kolem MR plemen)

 

neděle 29. dubna 2018

8,45 prohlídka trati

9,30 start prvního závodníka

Jumping III

Agility II

Jumping-veteráni (běh je současně druhým kolem MR plemen veteránů)

Jumping IV (běh určený pouze pro účastníky MR plemen – 2. kolo – finále)

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

 

Rozhodčí: Alice Boháčová a Antonín Grygar

 

Startovné: 660,- Kč (za prvního psa na oba závodní dny)

540,- Kč (za každého dalšího psa téhož psovoda na oba závodní dny)

520,- Kč (za prvního psa na jeden závodní den)

520,- Kč (za každého dalšího psa na jeden závodní den)

370,- Kč (pro týmy, které se účastní pouze 1. a 2. kola MR plemen)

370,- Kč (pro veterány na oba dny, ať už se účastní MR plemen či nikoliv)

 

Výše uvedené startovné se pro týmy s výkonnostním průkazem vydaným KAČR, jejichž psovod není členem KAČR, zvyšuje o 100,- Kč na 1 závodní den.

 

Bankovní účet pro úhradu startovného je 1508266103/0800, k platbě uveďte prosím variabilní symbol 282918. Startovné je z důvodu vysokých nákladů na organizaci závodů nevratné.

Podmínky účasti jsou dány aktuálně platnými a závaznými právními předpisy ČR a normativy Klubu agility České republiky. Účastníci závodů jsou povinni se řídit Řádem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KAČR. Pořadatel neodpovídá za škody, které způsobí účastník závodů, nebo jeho pes, stejně tak není zodpovědný za případnou ztrátu, zranění či úhyn psa.

Veterinární podmínky: Psi, kteří se účastní závodů, musí být starší 18 měsíců, klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata obsahujícím záznam, že zvíře má platné očkování proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Na závody nebude umožněn přístup psům, na kterých byl proveden zákrok (ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled.

 

Vyhodnocení:

Soutěž jednotlivců 1 vyhodnocují se první tři místa v součtu sobotních běhů: Jumping I + Agility I

Soutěž jednotlivců 2 vyhodnocují se první tři místa v součtu nedělních běhů: Jumping III + Agility II

Mistrovství republiky plemen – součet běhů Agility I sobota + Jumping IV neděle

Nejlepší veterán mistrovství republiky plemen – sčítají se výsledky sobotního Agility veteránů a nedělního Jumpingu veteránů, nejlepší veterán plemene (bez ohledu na velikostní kategorii) obdrží titul. Soutěž veteránů – součet běhů Agility veterán + Jumping veterán, všichni veteráni budou oceněni drobnou pozorností.

 

Bližší informace k MR jednotlivých plemen

MR belgických ovčáků: Zúčastnit se mohou být týmy, kde pes je zástupcem plemene belgický ovčák Malinois, belgický ovčák Tervueren, belgický ovčák Laekenois, nebo belgický ovčák Groenendael, ať už s průkazem původu či bez něj.

MR sheltií: Zúčastnit se mohou týmy, ve kterých je pes na základě platného průkazu původu zástupcem plemene sheltie. Soutěž je otevřena pro každou velikostní kategorii zvlášť.

MR pudlů je otevřeno pro týmy, jejichž pes je pudlem s průkazem původu či bez něj. Soutěž probíhá v každé velikostní kategorii zvlášť. Mistrovství republiky pudlů se koná pod záštitou Klubu chovatelů pudlů Praha.

MR kokršpanělů je soutěží pro týmy se psy plemene anglický kokršpaněl nebo americký kokršpaněl, která se vyhodnocuje zvlášť v každé velikostní kategorii. Zúčastnit se mohou kokršpanělé s průkazem původu, stejně tak bez něj. Dále bude vyhlášen nejlepší anglický kokršpaněl s průkazem původu a nejlepší americký kokršpaněl s průkazem původu.

MR malých kontinentálních španělů je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu i bez něj.

MR yorkshirských teriérů je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu i bez něj. Zúčastnit se mohou psi s dlouhou i ostříhanou srstí.

MR mudi je soutěží otevřenou pro týmy se psy tohoto plemene s průkazem původu i bez něj.

Účast veteránů v mistrovstvích – MR jednotlivých plemen se mohou zúčastnit i zástupci daného plemene, kteří již přestoupoili do třídy veteránů. Poběží stejnou trať jako ostatní účastníci MR, překážky jim však budou sniženy na výšku odpovídající třídě veterán (podle Řádu agility a Soutěžního řádu KAČR).

Přihlašování: Je možné pouze elektronicky, na stránkách www.agility.cool .

V první fázi přihlašování, od data zveřejnění na stránkách agility.cool do 28. února 2018 budou akceptovány pouze přihlášky týmů, v nichž je pes zástupcem někerého z plemen, jejichž mistrovství je zařazeno do programu závodů. Nebude-li v první fázi přihlašování naplněna kapacita závodů, budou jako další v pořadí akceptovány přihlášky psovodů, kteří již s alespoň jedním svým psem přihlášeni jsou (tedy se psem plemene, jehož mistrovství se na závodech vyhlašuje) a mají zájem přihlásit se s dalším svým psem, který však nepatří k žádnému z uvedených plemen. Umožní-li to kapacita závodů, budou v konečné třetí fázi přihlašování akceptovány ostatní přihlášky. V případě větího počtu přihlášených účastníků se bude startovat na dvou parkurech.

Přihláška může být akceptována pouze po úhradě startovného. Právo rozhodnout o akceptaci přihlášky má ve smyslu bodu 2.1.1 Soutěžního řádu KAČR výlučně pořadatel. Každý závodník je povinen si před závody zkontrolovat svoje údaje ve stránkách agility.cool. Pro veškeré změny, dotazy a informace použivejte E-mail: grantagility@seznam.cz

Účastníci závodů mohou využít možnosti stravování přímo v areálu.

Protest je možné podat po složení zálohy 500 Kč, jeho podání a vyřízení se řídí platnými normativy KAČR.

nutrican_p3492.