GrAnt Agility

MR seniorů

napsal dne 28. 5. 2017, v kategorii Závody a akce

3.MISTROVSTVÍ ČR SENIORŮ V AGILITY

Závod je určen pro psovody do ročníku narození 1967. Pokud to umožní kapacita startujících, mohou se do zkoušek hlásit i ostatní zájemci, kteří nám chtějí pomáhat /maximálně deset týmů/.

Jezdecké centrum Královický dvůr

(50.2630539 N, 14.0569333 E)

 

Kdy: v sobotu 4. 11. 2017

 

Prezence: 8.15 – 8:45 (9.00 prohlídka prvního parkuru)

 

Program: Jumping hra

Agility – 1.kolo

Zkoušky A1,2,3

Jumping – 2.kolo

(ve 2. kole se startuje v pořadí podle umístění z prvního kola)

 

Rozhodčí: Martin Ritter z Německa a Antonín Grygar

 

Startovné: 420,- Kč/tým (nečlen KA ČR + 100,- Kč)

splatné na konto: 1508266103/0800, VS číslo VP, zpráva pro příjemce „ vaše jméno + MRseniorů“. Z důvodu vysokých nákladů nevratné, o náhradnících rozhoduje pořadatel. Startovné jen na hru a zkoušky – pomoc při závodě MR seniorů. (nečlen KA ČR + 100,- Kč)

 

Přihlášky: přihlašování je možné pouze elektronicky na stránkách www.agility.cool do naplnění kapacity 80 týmů.

 

 

Podmínky účasti: Psi, kteří se účastní závodů, musí být klinicky zdraví s platným očkováním, starší 18 měsíců. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa či zranění psovoda, za odložené věci.

 

Podmínky areálu: Účastníci se mohou pohybovat pouze v prostorách, které jsou pro ně určeny. Pes musí být v celém Jezdeckém areálu a obci veden na vodítku a

venčen pouze v místech k tomu vyhrazeným, úklid exkrementů po vašem psovi považujeme za samozřejmost. Kouření pouze na vyhrazených místech.

 

Vyhodnocení: MR součet jumpingu a agility. Drobné odměny budou i pro umístěné na prvních třech místech ve zkouškách. Hra se nevyhodnocuje.

Občerstvení: Zajištěno přímo v hale.

Informace: grantagility@seznam.cz, telefon: 608 880 525