GrAnt Agility

napsal dne 8. 2. 2016, v kategorii Tábory

LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR ŠUMAVA 2016

(stopy, poslušnost, obrany, agility, hry)

Kde: Jesení na Šumavě.

 

Kdy: Od neděle 17.7.2016 – do soboty 23.7.2016.

 

Příjezd: V neděli 17.7.2016 Na tábor není možné přijet dříve!

 

Ukončení: V sobotu 23. 7. 2016 po dopoledním výcviku.

 

Program: Výcvik individuální i skupinové poslušnosti, stop, obran a agility. Na táboře nepořádáme zkoušky!

 

Ubytování: Ubytování lidí i psů je ve vlastních stanech.

 

Stravování: Stravování je individuální, a tak je vhodné mít s sebou přenosný plynový vařič. Denně se dováží obědy (pondělí – sobota), které jsou v ceně tábora. Dováží se v termosech a vydávají do přinesených nádob. Pečivo lze objednat každý den a dovézt s obědy – není v ceně tábora. Pitná voda se bere do vlastních nádob ze studánky, která má hygienický atest. Pro psy se krmivo nezajišťuje. Každý večer je možné dělat táborák na vyhrazeném místě.

 

Podmínky účasti: Očkovací průkaz nebo pas psa. Nezletilí doloží písemný souhlas zákonných zástupců.

Pojištění: úrazové pojištění a pojištění psa je osobní záležitostí účastníka, ale doporučuje se.

 

Cena: pro psovoda a jednoho psa je 3.000,- Kč. Za druhého a dalšího psa, cvičícího psa 1800,- Kč. Rodinný příslušníci 1.000,-Kč. Dítě bez psa do 10-ti let zdarma, pokud budete chtít oběd 700,-Kč. Cena při kratším pobytu na táboře – psovod s jedním psem 600,- Kč/den. Druhý a další pes, který cvičí 250,- Kč/den. Rodinný příslušníci 250,- Kč/den. Dítě do 10-ti let zdarma, pokud nebude chtít oběd.

Závazné přihlášky: je nutno podat e-mailem: agrygar@atlas.cz . Přihlášky pouze se zaplacenou zálohou 1000,- Kč na účet: 1508266103/0800 Doplatek je splatný na místě.

Informace budou zodpovězeny na telefonu: 608 880 525

 

INFORMACE K LETNÍMU VÝCVIKOVÉMU TÁBORU ŠUMAVA 2016

- Adresa tábora: LVT Jesení, 340 03 Javorná na Šumavě. Obec se nachází 20 km od Klatov ve směru na Železnou Rudu. Za posledním objektem na levé straně vede zpevněná polní cesta, po které se zhruba po kilometru dostanete do tábora.

- Všichni účastníci jsou povinni dodržovat časový harmonogram výcviku a táborový řád LVT.

- Po příjezdu na tábor, zaparkujte auto v lese a vyhledejte vedoucího tábora nebo určenou osobu/informace na nástěnce/,který vám ukáže místo pro stanování, venčení a parkování.

- Psi mohou být puštěni na volno jen ve vyhrazeném prostoru. Agresivní psi musí používat náhubek. Volné pobíhání psů po táboře není dovoleno.

- Pitná voda se bere do vlastních nádob ze studánky, která má hygienický atest.

- Každý účastník tábora musí mít s sebou pro svého psa platný očkovací průkaz a atest o zdravotním stavu psa. Věci potřebné k výcviku, včetně řetízkového obojku s rovnými očky, náhradní výstroje, hadrů na vytření mokrého psa, misky, úvazový kolík, řetěz atd.

- Háravé feny v plném hárání, které narušují chod výcviku, nemohou být na táboře. V tomto případě se vrací část peněz (bez zálohy 1000,- Kč)

- Tábor je umístěn na louce u potoka, obklopen lesy. Ubytování lidí i psů je ve vlastních stanech. Auto je po celou dobu zaparkováno v lese!

- Na odpadky je nutné mít vlastní plastové pytle nebo tašky, které se dají zavázat. Záchody jsou chemické.

- Možnost sprchování je v kempu Běšiny. V okolí jsou koupaliště a hotelové bazény.

- Výcvik (stopa, poslušnost, obrana) probíhá pod vedením instruktorů, zpravidla brzy od rána. Během tábora mohou podle zájmu probíhat různé hry pro děti i dospělé.

 

Každý ručí za veškeré chování a škody svého psa v táboře i jeho okolí. Za hrubé porušení táborového řádu může být účastník vyloučen z účasti na LVT 2016 bez nároku na náhradu!