GrAnt Agility

Zkoušky duben

napsal dne 5. 1. 2016, v kategorii Závody a akce

PLNO!!

ZKOUŠKY AGILITY- ŘITKA

PÁTEK 1.4.2016 – HALA BIOSY

(kombinace pilin, geotextílie a písku)

 

PREZENCE A VET. PŘEJÍMKA:

A2 15.00, A3 od 16.30, A1 od 18.00. Časy pro A3 a A1 jsou orientační. Počet startujících omezen na 48 týmů. V každé výkonnostní kategorii bude přijato maximálně 16 týmů.

PROGRAM: zkouška A2, zkouška A3, zkouška A1. /Vždy budou 2 zkoušky/ Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodu.

ROZHODČÍ: Antonín Grygar

STARTOVNÉ: 250,- Kč splatné na konto: 1508266103/0800 nebo 300,- Kč na místě. Nečleni KAČR musejí ke startovnému přidat ještě 100,- Kč (povinný odvod pro KAČR).

CENY: odměny pro všechny psovody a psy.

OBČERSTVENÍ: není! Dovezte si prosím vlastní vodu pro psy.

PŘIHLÁŠKY: zasílejte E-mailem na adresu: grantagility@seznam.cz V pořadí: jméno a příjmení psovoda, pes, velikostní kategorie a výkonnostní třída, číslo VP, člen KAČR a připojte kopii o zaplacení.

MAPA: z Řitky směr Čísovice a hned za dálnicí po pravé straně jedna ze dvou červených hal.

Hygienické podmínky: každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v hale i areálu BIOSY a řídit se pokyny pořadatele. Za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. Při přejímce psa může být vyžadován platný očkovací průkaz nebo pas psa.