GrAnt Agility

MR plemen 2015

napsal dne 11. 1. 2015, v kategorii Závody a akce

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PLEMEN V AGILITY

1.

(otevřeno pro všechna plemena)

2.-3. Května 2015

v rekreačním areálu camp Klub Lávka Skochovice

http://www.lavkaskochovice.cz/

19. mistrovství republiky belgických ovčáků v agility,

18. mistrovství republiky šeltií v agility,

16. mistrovství republiky pudlů v agility,

13. mistrovství republiky kokršpanělů v agility,

6. mistrovství republiky malých kontinentálních španělů v agility,

2. mistrovství republiky yorkshirských teriérů v agility.

2. mistrovství republiky pyrenejských ovčáků v agility

1. mistrovství republiky mudi v agility

 

 

Program: sobota:

8,00 – 8,30 h prezence

8,45 h prohlídka trati

9,00 h start prvního závodníka

Jumping I

Jumping II

Agility – veteráni (rovněž jako 1. kolo MR plemen veteránů)

Agility I (rovněž jako 1. kolo MR plemen)

 

neděle:

9,00 h prohlídka trati

9,15 h start prvního závodníka

Jumping III

Agility II

Jumping – veteráni (rovněž jako 2. kolo MR plemen veteránů)

Jumping IV (jen jako 2. kolo MR plemen)

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodu.

Rozhodčí: Carl de Rouck (NL), Antonín Grygar (CZ)

Startovné:     splatné na konto: 1508266103/0800, variabilní symbol 3452014;

z důvodu vysokých nákladů na organizaci závodů nevratné

600  Kč/2 dny včas přihlášení se zaplaceným startovným

(500 Kč/2 dny za druhého a každého dalšího psa)

400 Kč/1 den včas přihlášení se zaplaceným startovným

(300 Kč/1 den za druhého a každého dalšího psa)

300 Kč pro týmy startující pouze MR plemen

(ostatní mají startovné MR v ceně základního startovného)

300 Kč/2 dny pro veterány (i veteráni startující v mistrovství plemen)

Toto startovné platí pro členy KA ČR a pro zahraniční účastníky, pro nečleny KA ČR je vyšší o 100 Kč za den a psa.

2

     

Podmínky účasti: Dané právními normami ČR a KAČR. Každý účastník je povinen se řídit Řádem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa.

 

Veterinární podmínky: Psi, kteří se účastní závodů, musí být starší 18 měsíců, klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata obsahujícím záznam, že zvíře má platné očkování proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Na závody nebude umožněn přístup psům, na kterých byl proveden zákrok (ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled.

 

Ceny: soutěž jednotlivců 1 - sčítají se výsledky sobotního Jumpingu I a Agility I, tři nejlépe umístění obdrží ceny. Soutěž jednotlivců 2sčítají se výsledky nedělního Jumpingu III a Agility II, tři nejlépe umístění obdrží ceny.

Mistrovství republiky plemen- sčítají se výsledky sobotního Agility I a nedělního Jumpingu IV, Nejlepší veterán mistrovství republiky plemen - sčítají se výsledky sobotního Agility veteránů a nedělního Jumpingu veteránů, nejlepší veterán plemene (bez ohledu na velikostní kategorii) obdrží titul.

Soutěž veteránů (podle bodu 7.4.3 Řádu agility České republiky) – sčítají se výsledky Agility veteránů a Jumping veteránů, všichni veteráni obdrží dárek.

 

Specifikace jednotlivých závodů:

MR belgických ovčáků se mohou zúčastnit belgičtí ovčáci s PP i bez PP.

MR šeltií se mohou zúčastnit šeltie s PP i bez PP, hodnotí se každá velikostní kategorie zvlášť.

MR pudlů se mohou zúčastnit pudlové s PP i bez PP, hodnotí se každá velikostní kategorie zvlášť.Mistrovství se koná pod záštitou Klubu chovatelů pudlů Praha.

MR kokršpanělů se mohou zúčastnit angličtí a američtí kokršpanělé s PP i bez PP, hodnotí se každá velikostní kategorie zvlášť. Zároveň bude vyhlášen nejlepší anglický kokršpaněl s PP a nejlepší americký kokršpaněl s PP.

MR malých kontinentálních španělů se mohou zúčastnit psi s PP i bez PP.

MR yorkshirských teriérů se mohou zúčastnit psi s PP i bezPP (dlouhovlasí i ostříhaní)

MR pyrenejských ovčákůse mohou zúčastnit psi s PP i bez PP.

MR mudi se mohou zúčastnit psi s PP i bez PP.

 

Veteráni v mistrovstvích - všech MR se mohou zúčastnit ti psi daného plemene, kteří již oficiálně přestoupili do třídy veteránů. Mistrovskou trať absolvují na snížených překážkách, v souladu s Řádem agility ČR.

!!!Všem zájemcům o účast v mistrovstvích plemen doporučujeme přihlásit se co nejdříve!!!

 

HLAVNÍ SPONZOR

 3

Stravování:                                         zajištěno v areálu

Protest:                                 po složení zálohy 300 Kč

 

Písemné přihlášky zasílejte pouze mailem na adresu: agrygar@atlas.cz. Uzávěrka přihlášek 20.4.2015. Po tomto datu nebude možné se již přihlásit. Startovné zaplacené do uzávěrky 600,- Kč, po uzávěrce a na místě 700,-Kč (pokud nebude plno) Informace na tel: 608 880 525.

—————————————————————————————————————————

Přihláška na závody agility a MR plemen v agility 2. – 3.května 2015

 

Do e-mailu uveďte: vaše jméno, kontaktní telefon, e-mail, jméno vašeho psa a chovatelské stanice, číslo VP, plemeno, kategorie, klub, za který startujete, a zda jste členy KAČR.

S přihláškou posílejte automaticky kopii o zaplacení startovného – děkujeme!